Úspěšná realizace vybourání zdi

Firma Ideal Standard a.s. dokončila rekonstrukci prostoru Show roomu dle našeho projektu.

Na základě projektové dokumentace zracované v rámci aktuálního zaměstnání ve společnosti PS projekty, spol. s.r.o. byla dokončena rekonstrukce prostoru Show roomu, určeného k prezentaci nabízených výrobku. Rekonstrukce předmětného prostoru byla spojená s technicky náročným vybouráním středové nosné zdi kvůli instalaci prosklených stěn a s tím spojeným zesilováním konstrukcí stávajících sloupů a podchycování základů.

Bližší info a fotodokumentace na stránkách společnosti PS projekty: https://www.psprojekty.cz/cs/5/178/reference/ideal-standard-a-s

 

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb