Statika RD Přezletice

Vypracován projekt statického posouzení hlavních nosných konstrukcí rodinného domu typu Bungalow pro investory p.Čeňka a pí. Hartmanové v obci Přezletice u Prahy. 

Specifikem tohoto projektu bylo oproti klasickému řešení zastřešení takovýchto typů objektu, s malým sklonem střešních rovin, nosnou konstrukcí tvořenou soustavou příhradových vazníků, provedení na přání investora zastřešení konstrukcí krovu tořenou soustavou krokví, podepřených vrcholovou vaznicí a stažených kleštinami v úrovni stropu 1.NP. Díky tomuto řešení vznikl v podkroví objektu využitelný volný prostor vhodný například k drobnému skladování. Bližší podrobnosti o projektu přidány do složky STATIKA.

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb