Statika nadzemní železobetonový bazén

Vypracován projekt statického návrhu a posouzení konstrukce nadzemního bazénu z železobetonu pro manželé Richterovi, včetně výkresu tvaru a vyztužení.

Specifikum tohoto projektu byla realizace železobetonové nosné konstrukce bazénu tvořená monolitickými ŽB stěnamy provedenými do polystyrénových bednících tvarovek, konstrukčně vetknutých do monolitické desky podlahy bazénu. Bližší podrobnosti o projektu přidány do složky STATIKA.

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb