Archiv článků

STATIKA VESTAVBY BAZÉNU VE 3.NP, BD PRAHA - PODOLÍ

Vypracován projekt statického posouzení hlavních nosných prvků objektu v souvislosti s uvažovaným přitížením instalací vestavěného bazénu místo stávající terasy v úrovni 3.NP. pro soukromého inverstora v Praze Podolí.  V rámci posudku byla odhalená nedostatečná...

Ing. Martin Vejškrab - techzas

Ode dne 5.9.2016 fungujeme v rámci hlavní pracovní činnosti. Osamostatnění je další krok v rámci rozvoje vlastní značky a vyústěním snahy o zvýšení kvality a rozsahu nabízených služeb, které navazuje na více jak tříleté fungování v rámci vedlejší pracovní činnosti provozované ve volných...

Statika RD Přezletice

Vypracován projekt statického posouzení hlavních nosných konstrukcí rodinného domu typu Bungalow pro investory p.Čeňka a pí. Hartmanové v obci Přezletice u Prahy.  Specifikem tohoto projektu bylo oproti klasickému řešení zastřešení takovýchto typů objektu, s malým sklonem střešních rovin,...

Úspěšná realizace vybourání zdi

Firma Ideal Standard a.s. dokončila rekonstrukci prostoru Show roomu dle našeho projektu. Na základě projektové dokumentace zracované v rámci aktuálního zaměstnání ve společnosti PS projekty, spol. s.r.o. byla dokončena rekonstrukce prostoru Show roomu, určeného k prezentaci nabízených výrobku....

vcxyvcxv

vxcvcxvcxvcxvcx

STATIKA nadzemní ŽB bazén

Vypracován projekt statického návrhu a posouzení konstrukce nadzemního bazénu z železobetonu pro manželé Richterovi, včetně výkresu tvaru a vyztužení. Specifikum tohoto projektu byla realizace železobetonové nosné konstrukce bazénu tvořená monolitickými ŽB stěnamy provedenými do polystyrénových...

STATIKA NADZEMNÍHO BAZÉNU Z ŽELEZOBETONU

Vypracován projekt statického návrhu a posouzení konstrukce nadzemního bazénu z železobetonu pro manželé Richterovi, včetně výkresu tvaru a vyztužení. Specifikum tohoto projektu byla realizace železobetonové nosné konstrukce bazénu tvořená monolitickými ŽB stěnamy provedenými do polystyrénových...

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb